Newyddion

Mehefin 2021:

[1] Goleuadau Ychwanegol

Mae’r Cyngor wedu cytuno i dalu cost o £10,000 ar gyfer goleuadau ychwanegol ym mhen Stryd y Felin ar ffordd B5106.

 

[2] Gwasanaethau Sgip

Bydd y sgip ar gael ar yr 30ain Fehefin ym mhen draw  Maes Parcio ar Ffordd yr Orsaf, ynghyd ar y 20fed Orffennaf ar y triongl gwair ym Mhentre Du.  Bydd y sgip yn cyrraedd tua 9.00 yb ac yn gadael rhwng 1.00 a 3.00 yp neu yn gynt os yn llawn.

 

[3] Pont Droed yn Uwch i Fynny o Bont y Pair

Mae’r Cyngor Cymuned yn trefnu I gwrdd gyda CADW i drafod y posibilrwydd o adeiladau pont  i geisio esmwytho trafnidiaeth ar yr hen bont.

 

[4] Pont y Mwynwyr

Mae pont newydd I gael ei chwblhau erbyn Medi 2021.

 

[5] Safle Picnic Cae Llan

Mae’r Cyngor wedi gwella’r safle picnic gan gynnwys mynediad i’r anabl.

 

[6] Llwybr Cae Llan

Mae’r llwybr wedi ei ledu i gynorthwyo gyda cadw pellter rhwng y cerddwyr ac  atal rhag llifogydd yn y dyfodol. Mae’r Cyngor hefyd wedi trin ac ail hadu’r cae ar fin y llwybr

 

[7] Pont-y-Soldiwr

Bwriedir gwneud cais i Cyngor BS Conwy i ymgymryd a gwaith cynhaliaeth ar y bont. Mae’r Cyngor Cymuned eisioes wedi wedi talu £2,000.00 am osod mesurau i atal rhag cerddwyr rhag lithro wrth groesi’r bont.

 

[8] Car y Llan

Mae angen gwirfoddolwyr I yrru car y gymuned. Dyletswyddau fydd mynd a chleifion i’r feddygfa, casglu presgripsiwns ayb. Cysylltwch, os gwelwch yn dda, gyda Annie Mills, y Rheolwraig ar 01492523587

 

[9] Gorsaf Dan, Betws-y-Coed

Mae 6 swydd wag  gyda’r frigad dan leol. Mae gwir angen ychwanegu y nifer yn yr Orsaf. Gellir cael gwybodaeth pellach gan Wasanaeth Tan Gogledd Cymru ar 01745553254.;

 

[10] Tystysgrif Gwasanaeth

Mae’r Cyngor wedi derbyn tystysgrif a gyflwynwyd i J Roberts, 10 Gethin Terrace ar ei ddychweliad o’r Rhyfel Mawr. Cafodd y tystysgrif a roddwyd i’r Cyngor ei chyflwyno gan Gyngor Dathlu Heddwch Betws-y-Coed ar y 19eg Fehefin 1919. Bwriedir gosod y tystysgrif yn yr ystafell goffa yn y neuadd.