Aelodau’r Cyngor Cymuned

Gareth Wynne 07821 661494 (Cadeirydd)

Janet Charlton 01690 710691

Terry Bullock 01690 710659

Gwawr Jones 01690 710038

Mari E M Mathews 07882 616492

Neil Pringle 01690 733747

Catherine Williams 07800 666895

Beth Thomas 07472  640171


Aelod Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

Cyng Elizabeth Roberts Tel no 01690 750246


Clerc y Cyngor Cymuned:

E C Roberts, Rhoslan, Cerrig-y-Drudion LL21 9UA Tel no 01490 420486 


Archwilwr:

Archwiliwr Mewnol: Owain Bebb A'i Gwmni Cyfrifwyr Siartedig, 32 Stryd Y Castell, Caernarfon, LL55 2NN

Archwiliwr Allanol: BDO, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southhampton SO 214 3TL