Aelodau’r Cyngor Cymuned

Gareth Wynne 07821 661494 (Cadeirydd)

Janet Charlton 01690 710691

Terry Bullock 01690 710659

Marion Betteney 01690 710395

Gwawr Jones 01690 710038

Nick Corney 01690733998

Sian Godbert 01690710143


Aelod Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:

Cyng Elizabeth Roberts Tel no 01690 750246


Clerc y Cyngor Cymuned:

E C Roberts, Rhoslan, Cerrig-y-Drudion LL21 9UA Tel no 01490 420486 


Archwilwr:

Archwiliwr Mewnol: JDH Business Services Ltd, Carreg Lwyd, Cefn Bychan Road, Pantymwyn Flintshire CH7 5EW.

Archwiliwr Allanol: BDO, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southhampton SO 214 3TL