Cyngor Cymuned Betws-Y-Coed

Coronafirus: O ganlyniad coronafirus mae'r Rhaeadr Ewynnol wedi cau.

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Betws-y-Coed. Gobeithio y byddwch yn darganfod y wefan yn ddefnyddiol a gwybodus.

Mae’r Cyngor yn cynrychioli cymuned Betws-y-Coed yn ogystal a diddordebau'r miloedd lawer o ymwelwyr sydd yn mwynhau'r tawelwch ynghyd a harddwch y lleoliad yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am amryw o adnoddau lleol sef y Rhaeadr Ewynnol, y Neuadd Goffa, y Llwybr Aml Bwrpas a Chae Llan.

Coronavirus Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae'r Cyngor Cymuned yn awyddus bod rhai pobl yn y gymuned sydd angen cymorth yn cael ymateb mor fuan a phosib. Os oes angen cymorth arnoch neu yn ymwybodol o rhywun sydd eisiau help, cysylltwch a Caerwyn Roberts y clerc neu y Cadeirydd Gareth Wynne gyda manylion y person a pha gymorth sydd ei angen