Amdanon Ni

Mae’r gymuned yn cynnwys o ddeutu 460 o etholwyr gyda chyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal ar yr ail nos Lun o bob mis, oddigerth mis Awst pryd nad oes cyfarfod. Mae’r Cyngor o fewn ffiniau Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri sydd â chyfrifoldeb am yr holl faterion cynllunio. 

Gellir cysylltu gyda’r awdurdodau ar y rhifau canlynol:

Cyngor BS Conwy 01492576300

Parc Cenedlaethol Eryri 01766770274