Y Rhaeadr Ewynnol

Mae'r rhaeadr o ddeutu 2 filltir i gyfeiriad y gorllewin o’r pentref, ac yn un o’r adnoddau sydd yn cael ei ymweld fwyaf yng Nghymru. Mae’n lleoliad o harddwch naturiol arbennig ac hefyd yn safle wyddonol arbennig.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Mynediad:

Oedolion £2

Plant o dan 14eg £0.75

Cyfeiriad: Swallow Falls, Betws-y-Coed LL24 ODW

Am ragor o wybodaeth ynglyn a'r Rhaeadr Ewynnol trwy History Points.org cliciwch yma